สุริยนมัสการ (Surya Namaskar)

สุริยนมัสการ

สุริยนมัสการ (Surya Namaskar) หรือที่เรียกว่า Sun Salutation แปลได้ตรงตัวคือ “ท่าไหว้พระอาทิตย์” หรือ “ท่าที่เเสดงความเคารพต่อพระอาทิตย์” ซึ่งเป็นทักทายและเคารพต่อเทพเจ้าในศาสนาฮินดูที่เป็นเทพผู้สร้างจักรวาล ในประเพณีเวท ดวงอาทิตย์เป็นสัญลักษณ์ของจิตสำนึกและพระเจ้า เป็นแหล่งกำเนิดของทุกชีวิต สุริยนมัสการเป็นการฝึกโยคะที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางที่สุดวิธีหนึ่ง ประกอบด้วยอาสนะรวมสิบสองท่าด้วยกันในหนึ่งชุดเชื่อมโยงต่อเนื่องกันอย่างสง่างาม และถือว่าเป็นการฝึกโยคะที่สำคัญที่สุด

Read more