ประวัติของโยคะ

มนุษย์ได้เรียนรู้และได้รับสิ่งต่างๆจากโลกรอบตัวเราโดยไม่รู้จบซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติของตัวเรา ย้อนกับไปหลายพันปีก่อน เมื่อศึกษาธรรมชาติของมนุษย์อย่างถี่ถ้วนจึงเห็นว่าอวัยวะสําหรับรับความรู้สึกต่างๆ คือตา หู ปาก จมูกและผิวหนังถูกเปิดออกโดยธรรมชาติจากสิ่งต่างๆรอบตัวเราโดยผ่านความรับรู้ของเรา เราจึงค้นพบความลับของธรรมชาติ และโดยธรรมชาติเรามักแสวงหา ค้นคว้าหาคำตอบอยู่เสมอ ส่งผลให้จิตใจและสติปัญญาของเราสัมผัสกับโลกภายนอก ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งความสุขและความทุกข์ในสมัยอินเดียโบราณได้ค้นพบบางสิ่งที่จะช่วยรักษาจิตใจให้เป็นอิสระและพบกับความสงบ เทคนิคนี้ถูกเรียกว่า “โยคะ”

Read more