โยคะต้านโควิด

โยคะต้านโควิด

ทั่วโลกกำลังต่อสู้กับโควิดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งการระบาดใหญ่ครั้งนี้ส่งผลกระทบกับชีวิตของทุกคนอย่างลึกซึ้ง ทั้งความเครียด กังวลเรื่องการงาน การเงินและชีวิต เพื่อต่อสู้และเสริมภูมิคุ้มกันภายใต้สถานการณ์เหล่านี้เราจึงแนะนำ "โยคะ" โยคะต้านโควิด ต้านโรค โยคะนั้นไม่ได้มีแค่อาสนะอย่างเดียวแต่โยคะเป็นวีถีชีวิตที่ทำให้มีสุขภาพที่ดี โดยโยคะ 4 เสาหลักเพื่อสุขภาพที่ดีนั้น ได้แก่ AHAR (อาหาร) VIHAR (การพักผ่อน&นันทนาการ) ACHAR (กิจวัตรเพื่อสุขภาพ และการปฏิบัติกับภายนอก ) และ VICHAR (ความคิด) ซึ่งเน้นความแข็งแกร่งจากภายในสู่ภายนอก

Read more