ประโยชน์ของโยคะดีๆ ที่ควรค่าแก่คุณ

อย่างที่ทุกๆคนทราบกันดีว่าโยคะนั้นมีประโยชน์มากมาย ซึ่งหากฝึกโยคะอย่างสม่ำเสมอจะสามารถให้ประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจได้ บางท่านอาจคิดว่าโยคะมีแค่การฝึกท่าโยคะอาสนะต่างๆเท่านั้น แต่หากศึกษาอย่างจริงจัง โยคะนั้นยังสอนเราเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่สามารถนำไปใช้ได้จริงอีกด้วย วันนี้เราจึงมาแชร์ประโยชน์ของโยคะดีๆ ที่ควรค่าแก่ทุกคนได้ทราบกัน

ประโยชน์ทางกายภาพ

การฝึกโยคะเป็นประจำนั้นส่งผลทำให้มีร่างกายที่ดีขึ้น แม้กระทั้งผู้ที่ต้องการบำบัดจากโรคบางชนิดก็สามารถช่วยได้ ซึ่งประโยชน์ทางกายภาพเมื่อเราฝึกโยคะเป็นประจำนั้นคือ

 • การเพิ่มความแข็งแรง ความสมดุล และความยืดหยุ่นของร่างกาย
 • ช่วยปรับปรุงการหายใจ ทำให้เรามีพลังงานและรู้สึกมีชีวิตชีวา
 • รักษาการเผาผลาญของร่างให้สมดุล
 • ช่วยในการลดน้ำหนัก และยังช่วยทำให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้น
 • ปรับปรุงสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดให้ดีขึ้น
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพทางด้านกีฬาและการออกกำลังกาย
 • ลดอาการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้น
 • สำหรับคนทำงานก็ยังช่วยเรื่องออฟฟิศซินโดรม

ประโยชน์ทางจิตใจ

ประโยชน์ทางด้านจิตใจหลักๆของโยคะคือ ความเครียด ความวิตกกังวัลที่ลดน้อยลงทั้งจากการทำงานและชีวิตส่วนตัวเพราะโยคะนั้นไม่ได้มีเพียงแค่การฝึกปฎบิติเท่านั้นแต่ยังสอนให้เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ตาม โยคะสูตร (Yoga Sutras) ของปตัญชลี ที่กล่าวไว้ 4 บทคือ

 • บทที่ 1 ว่าด้วยสมาธิ
 • บทที่ 2 ว่าด้วยวิถีโยคะ อันประกอบด้วยมรรค 8 ประการ
 • บทที่ 3 ว่าด้วยอิทธิฤทธิ์ที่ได้รับจากการฝึกจิตจนมีพลัง
 • บทที่ 4 ว่าด้วยไกวัลย หรือ ความหลุดพ้นตามแนวคิดของปตัญชลี

หากศึกษาอย่างจริงจังก็จะส่งผลทำให้จิตสงบ มีสมาธิมากขึ้น และเพิ่มความมั่นคงทางจิตใจมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่ได้จากโยคะนั้นมีมากมายกว่าที่กล่าวมาอีกเยอะ หากเราตั้งใจและต้องการที่จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดีก็สามารถเริ่มได้ง่ายๆ แค่มีอุปกรณ์ไม่กี่ชิ้นก็สามารถเรียนรู้ได้

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม เกี่ยวกับโยคะ