ปราณยามะ (Pranayama)

ปราณยามะ (Pranayama) เป็นการควบคุมลมหายใจ ในภาษาสันสกฤต prana หมายถึง “พลังชีวิตที่สำคัญ” และ yama หมายถึง “การควบคุม” ในโยคะการหายใจเกี่ยวข้องกับปราณดังนั้นจึงเป็นวิธีการยกระดับพลังปราณหรือพลังชีวิต (เกี่ยวเนื่องกับลมหายใจ) และเป็นองค์ประกอบหลักในการฝึกโยคะแบบดั้งเดิมโยคะสูตร (Yoga Sutras) ว่าด้วยเรื่องวิถีโยคะ (Sadhana Pada) อันประกอบด้วยมรรค 8 ประการ ของปตัญชลี

เทคนิคการฝึกฝน

สำหรับเทคนิคส่วนใหญ่จะเน้นฝึกควบคุมการลมหายใจเข้าออกจะช้า คงที่ และราบเรียบ ไม่ควรกลั้นหายใจ โดยหายใจเข้าและออกทางจมูกและลงสู่ท้อง นั่งหลังตรงเพราะจะทำให้กระดูกสันหลังตรงและนั่งให้มีความรู้สึกว่าร่างกายผ่อนคลายเสมอ ขณะที่กำลังฝึกให้หลับตา ปล่อยวางความคิดใดๆ โดยเน้นการหายใจ

ลมหายใจ 4 ส่วน:

 1. การหายใจเข้า (Puraka)
 2. การเก็บรักษาลมหายใจ จากภายใน (Antara-khumbaka)
 3. การหายใจออก (Rechaka)
 4. การเก็บรักษาลมหายใจ จากภายนอก (Bahya-khumbaka)

ในระหว่างการฝึกหากรู้สึกวิงเวียนเป็นลมหรือหายใจหอบ ให้หยุดการฝึกและหายใจเข้าช้าๆตามปกติอย่างผ่อนคลายจนกว่าจะรู้สึกหายดี อย่าเครียดหากรู้สึกเหนื่อยให้หยุดและพักผ่อน หลังจากฝึกแนะนำให้นอนพักในท่า Shavasana

ท่าอาสนะโยคะ Shavasana , Corpse Pose หรือ Mrtasana

การฝึกฝนค่อนข้างจริงจัง จึงแนะนำให้ฝึกฝนกับสถาบันหรือครูสอนโยคะดีกว่าเพราะเราจะได้ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องและได้ประโยชน์สูงสุดในการควบคุมลมหายใจ และเมื่อเราฝึกฝนจนชำนาญเเล้วก็จะทำให้จิตพร้อมที่จะเข้าสู่สมาธิ

ประโยชน์ของการฝึก

 1. เสริมสร้างความแข็งแกร่งและส่งผลดีต่อการทำงานของปอด
 2. ช่วยส่งเสริมการผ่อนคลายและปรับปรุงการหายใจ 
 3. ช่วยลดปัญหาระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคหอบหืด และภูมิแพ้
 4. ช่วยปรับสมดุลและผ่อนคลายระบบประสาท
 5. ช่วยบรรเทาอาการปวดหัว
 6. ขับสารพิษออกจากร่างกาย
 7. ลดความเครียดและช่วยให้ความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าลดลง
 8. เสริมสร้างสมาธิ และสติ

เพิ่มเติมสำหรับเวลาแห่งการฝึก ควรเป็นในช่วงเช้า ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทั้งกายและใจพร้อมรับและสดใส แต่ก็สามารถฝึกในกลางวันหรือเย็นได้เช่นกัน อย่างไรก็ดีการฝึกฝนโยคะมีหลากหลายรูปแบบที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์มากมายสำหรับทุกเพศทุกวัย ซึ่งปัจจุบันผู้คนหันมาดูแลสุขภาพอย่างจริงจัง โยคะ จึงเป็นหนึ่งสิ่งที่คุ้มค่าแก่การฝึกฝนเพื่อดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ

ติดตามบทความเพิ่มเติมที่น่าสนใจเกี่ยวกับโยคะ ได้ที่ siam.yoga