หฐโยคะ (Hatha yoga)

หฐโยคะ เป็นหนึ่งในโยคะที่นิยมในประเทศไทย เป็นหนึ่งในการฝึกโยคะหลายประเภท ซึ่งเป็นโยคะระดับเริ่มต้นหรือเบสิคโยคะ โดยมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้ร่างกายทั้งหมดรวมกัน ใช้ศิลปการบริหาร ร่างกาย ภายใต้การควบคุมของจิตใจ ทำให้เกิดความสมดุลของพลังด้านบวกและเทคนิคการทําให้บริสุทธิ์ เป้าหมายที่สําคัญที่สุดของโยคะแขนงนี้คือการเตรียมการสําหรับการบรรลุขั้นตอนสุดท้ายของโยคะที่เรียกว่า “สมาธิ” คือการทำสมาธิรวมเป็นหนึ่งจนเข้าสู่สภาวะที่บริสุทธิ์และมั่นคง

นอกจากนี้ยังเน้นที่การกระตุ้นจักระเพื่อกระตุ้น กุณฑาลินี (พลังดั้งเดิมของจักรวาลซึ่งสั่นสะเทือนอยู่ในมนุษย์ทุกคน สถิตที่ปลายสุดของกระดูกสันหลัง ) และส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ รวมถึงการกำจัดโรค

 หฐ เป็นคำสันสกฤต ที่สามารถแบ่งออกเป็นสองคำ คือ "หะ" หมายถึง "ดวงอาทิตย์"  และ "ธา" หมายถึง "ดวงจันทร์" โดยพระอาทิตย์เป็นสัญลักษณ์แทนความร้อน และ พระจันทร์เป็นสัญลักษณ์แทนความเย็น

การฝึกเป็นประจำจะช่วยเพิ่มความแข็งแรง ความยืดหยุ่น และความสมดุล และอาจช่วยปรับสภาพแอโรบิกแบบเบาถึงปานกลางได้เช่นกัน ขึ้นอยู่กับสไตล์ที่ฝึก ช่วยในการฝึกผสมผสานการหายใจ ( ปราณยามะ ) และการทำสมาธิ การฝึกเป็นประจำแสดงให้เห็นแล้วว่าให้ผลที่เป็นประโยชน์ในสภาวะสุขภาพมากมาย เช่นโรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคหอบหืด ภาวะมีบุตรยาก การตั้งครรภ์ การนอนไม่หลับ โรคข้ออักเสบ โรคปวดกล้ามเนื้อข้อมือ และอาการปวดหลังเรื้อรัง รวมถึงการลดความเครียดและผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ

การฝึกที่ได้รับความนิยมอย่างมากและสามารถเป็นพื้นฐานคือ สุริยะนมัสการ ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง หากท่านใครต้องการฝึกฝนโยคะ สามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มได้ที สุริยนมัสการ ซึ่งจะมีทั้งวีดีโอและแนะนำโยคะอาสนะแต่ละท่าเพื่อให้เข้าใจมากขึ้น