ไอเยนคาร์โยคะ (Iyengar Yoga)

ไอเยนคาร์โยคะ (Iyengar Yoga) เป็นหฐโยคะประเภทหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นโยคะสมัยใหม่และนิยมฝึกฝนกันมากในประเทศสหรัฐอเมริกา ถูกสร้างขึ้นและสอนครั้งแรกโดย B. K. S. Iyengar ปรมาจารย์โยคะ ชั้นนำของโลก ไอเยนคาร์ถือว่าเป็นโยคะรูปแบบหนึ่งของการออกกำลังกาย โดยเน้นที่การจัดตำแหน่ง จัดแนวการกระจายนํ้าหนักผ่านแขน ขา และกระดูกสันหลัง ผ่านการฝึกอาสนะ ซึ่งอิงจากแขน ขา ทั้งแปดของโยคะตามที่อธิบายไว้ใน โยคะสูตร (Yoga Sutras) ของ ปตัญชลี

สไตล์ของไอเยนคาร์เแตกต่างจากรูปแบบอื่นในโยคะ 3 วิธีคือ ความถูกต้องแม่นยำในการจัดตำแหน่งร่างกาย ความสำคัญของการจัดลำดับท่าทาง และการใช้อุปกรณ์ประกอบ เช่นเข็มขัด บล็อก และผ้าห่ม เป็นตัวช่วย

ไอเยนคาร์เป็นโยคะพื้นฐานที่ไม่จำเป็นต้องอาศัยความอ่อนตัวมากนัก จึงเหมาะสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มฝึกโยคะ และเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้นักเรียนโยคะประเภทนี้จึงนำอุปกรณ์ประกอบมาใช้ เพราะร่างกายแต่ละคนมีความยืดหยุ่นและปัญหาสุขภาพแตกต่างกันไป จึงอาจส่งผลทำให้การเข้าถึงท่าโยคะอาสนะบางท่าทำได้ยาก แต่หากใช้อุปกรณ์ประกอบ นักเรียนทุกคนก็จะสามารถทำอาสนะได้อย่างสมบูรณ์แบบ อีกทั้งสามารถฝึกฝนได้อย่างสม่ำเสมอ แต่บางท่าก็ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ประกอบเช่นกัน

เครดิตภาพ freepik.com

Whenever we find stiffness in the body, our mind should be especially supple. It is never the stiffness in our bodies that limits our practice, it is always the stiffness of our mind.

— Geeta Iyengar

แนวคิดของไอเยนคาร์โยคะก็คือ เมื่อโยคะพัฒนาความสมดุลในร่างกาย ความสมดุลในจิตใจก็จะตามมาด้วย การปฏิบัตินี้เป็นความคิดที่จะส่งเสริมความผาสุกทางร่างกาย ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่ง ความยืดหยุ่น ความคล่องตัวของร่างกาย พร้อมทั้งช่วยเพิ่มพลังงาน ทำให้มีชีวิตชีวา มีสมาธิ ซึ่งสามารถปรับปรุงจิตวิญญาณ อารมณ์ และจิตใจให้ดีขึ้นได้

เครดิตภาพ freepik.com

ศูนย์หรือสถาบันของไอเยนคาร์นั้นมีมากมายหลากหลายประเทศเช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตเลีย เป็นต้น อีกทั้งในประเทศอินเดีย ตั้งอยู่ที่เมืองปูเน่ (Pune) ส่วนในประเทศไทยก็ได้มีการนำมาเผยแพร่และมีศูนย์มากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเช่นกัน ซึ่งใครที่สนใจก็ก็สามารถลองเข้าไปทดลองและศึกษาเพิ่มเติมก่อนได้

ไม่ว่าจะโยคะแบบไหนนั้นก็ให้ประโยชน์มากมาย ทำหน้าที่เป็นยาแก้เครียดในชีวิตประจำวัน ซึ่งจากศึกษาและผลการวิจัยได้สนับสนุนศักยภาพของโยคะในการลดความเจ็บปวดทางร่างกายและป้องกันโรค ช่วยให้ระดับพลังงาน ความแข็งแกร่ง และอารมณ์ดีขึ้น โยคะจึงเป็นทางเลือกที่ดีให้กับผู้ที่ต้องการทั้งร่างกาย ใจ และจิตวิญญาณที่แข็งแรง

ค้นหาบทความที่น่าสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โยคะในประเทศไทย

เครดิตภาพ www.freepik.com