ประโยชน์ของโยคะดีๆ ที่ควรค่าแก่คุณ

ประโยชน์ของโยคะ

อย่างที่ทุกๆคนทราบกันดีว่าโยคะนั้นมีประโยชน์มากมาย ซึ่งหากฝึกโยคะอย่างสม่ำเสมอจะสามารถให้ประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจได้ บางท่านอาจคิดว่าโยคะมีแค่การฝึกท่าโยคะอาสนะต่างๆเท่านั้น แต่หากศึกษาอย่างจริงจัง โยคะนั้นยังสอนเราเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่สามารถนำไปใช้ได้จริงอีกด้วย วันนี้เราจึงมาแชร์ประโยชน์ของโยคะดีๆ ที่ควรค่าแก่ทุกคนได้ทราบกัน

Read more

ไอเยนคาร์โยคะ (Iyengar Yoga)

ไอเยนคาร์โยคะ (Iyengar Yoga)

ไอเยนคาร์โยคะ (Iyengar Yoga) เป็นหฐโยคะประเภทหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นโยคะสมัยใหม่และนิยมฝึกฝนกันมากในประเทศสหรัฐอเมริกา ถูกสร้างขึ้นและสอนครั้งแรกโดย B. K. S. Iyengar ปรมาจารย์โยคะ ชั้นนำของโลก ไอเยนคาร์ถือว่าเป็นโยคะรูปแบบหนึ่งของการออกกำลังกาย โดยเน้นที่การจัดตำแหน่ง จัดแนวการกระจายนํ้าหนักผ่านแขน ขา และกระดูกสันหลัง ผ่านการฝึกอาสนะ ซึ่งอิงจากแขน ขา ทั้งแปดของโยคะตามที่อธิบายไว้ใน โยคะสูตร (Yoga Sutras) ของ ปตัญชลี

Read more

แอเรียล โยคะ (Aerial Yoga) หรือโยคะฟลาย

แอเรียล โยคะ

แอเรียล โยคะ(Aerial Yoga) หรือที่นิยมเรียกว่า “โยคะฟลาย” คือโยคะทางอากาศผสมผสานโยคะอาสนะแบบดั้งเดิม (ท่าทางกายภาพของโยคะ), พิลาทิส (Pilates), การเต้น (Dance), ยิมนาสติก (Gymnastics) และการแสดงที่เหมือนล่องลอยอยู่กลางอากาศ (Aerial Art) หรือ โยคะแบบ Antigravity (ไร้แรงโน้มถ่วง) โดยอุปกรณ์หลักคือ ผ้าแฮมมอค (Hammock) หรือที่รู้จักในชื่อ Aerial Silks (ผ้าห้อยลงมา 2 ข้าง)  โดยผ้าจะมีความยาวเป็นพิเศษเพื่อห่อหุ้มร่างกาย สามารถรองรับน้ำหนักได้มาก จึงเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย

Read more

ปราณยามะ (Pranayama)

ปราณยามะ

ปราณยามะ (Pranayama) เป็นการควบคุมลมหายใจ ในภาษาสันสกฤต prana หมายถึง “พลังชีวิตที่สำคัญ” และ yama หมายถึง “การควบคุม” ในโยคะการหายใจเกี่ยวข้องกับปราณดังนั้นจึงเป็นวิธีการยกระดับพลังปราณหรือพลังชีวิต (เกี่ยวเนื่องกับลมหายใจ) และเป็นองค์ประกอบหลักในการฝึกโยคะแบบดั้งเดิมโยคะสูตร (Yoga Sutras) ว่าด้วยเรื่องวิถีโยคะ (Sadhana Pada) อันประกอบด้วยมรรค 8 ประการ ของปตัญชลี

Read more

หฐโยคะ (Hatha yoga)

หฐโยคะ

หฐโยคะ เป็นหนึ่งในโยคะที่นิยมในประเทศไทย เป็นหนึ่งในการฝึกโยคะหลายประเภท ซึ่งเป็นโยคะระดับเริ่มต้นหรือเบสิคโยคะ โดยมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้ร่างกายทั้งหมดรวมกัน ใช้ศิลปการบริหาร ร่างกาย ภายใต้การควบคุมของจิตใจ ทำให้เกิดความสมดุลของพลังด้านบวกและเทคนิคการทําให้บริสุทธิ์ เป้าหมายที่สําคัญที่สุดของโยคะแขนงนี้คือการเตรียมการสําหรับการบรรลุขั้นตอนสุดท้ายของโยคะที่เรียกว่า “สมาธิ” คือการทำสมาธิรวมเป็นหนึ่งจนเข้าสู่สภาวะที่บริสุทธิ์และมั่นคง

Read more

ประวัติของโยคะ

มนุษย์ได้เรียนรู้และได้รับสิ่งต่างๆจากโลกรอบตัวเราโดยไม่รู้จบซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติของตัวเรา ย้อนกับไปหลายพันปีก่อน เมื่อศึกษาธรรมชาติของมนุษย์อย่างถี่ถ้วนจึงเห็นว่าอวัยวะสําหรับรับความรู้สึกต่างๆ คือตา หู ปาก จมูกและผิวหนังถูกเปิดออกโดยธรรมชาติจากสิ่งต่างๆรอบตัวเราโดยผ่านความรับรู้ของเรา เราจึงค้นพบความลับของธรรมชาติ และโดยธรรมชาติเรามักแสวงหา ค้นคว้าหาคำตอบอยู่เสมอ ส่งผลให้จิตใจและสติปัญญาของเราสัมผัสกับโลกภายนอก ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งความสุขและความทุกข์ในสมัยอินเดียโบราณได้ค้นพบบางสิ่งที่จะช่วยรักษาจิตใจให้เป็นอิสระและพบกับความสงบ เทคนิคนี้ถูกเรียกว่า “โยคะ”

Read more